banner

Dnia 1 sierpnia 2017 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów wprowadzonych do obrotu i użytkowania. Dotyczy ono zarówno urządzeń dopuszczonych do sprzedaży, jak również urządzeń na etapie podłączania do systemu c.o. Przyjęto zatem nowe, krajowe przepisy, które określają wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń z kotłów na paliwa stałe o mocy cieplnej do 500 kW.

Rozporządzenie ZAKAZUJE stosowania w konstrukcji kotła rusztu awaryjnego.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2017 r. Przepisy rozporządzenia do kotłów wyprodukowanych, ale niewprowadzonych do obrotu i użytkowania przed jego wejściem w życie będą obowiązywały od 1 lipca 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe

Wiele firm sprzedających kotły z powodu wejścia w życie nowego rozporządzenia musiało wycofać z oferty część oferowanych kotłów.

Wszystkie oferowane przez nas kotły spełniają wszelkie normy.

Warto więc już teraz zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów.

Link do Rozporządzenia:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1690/1

Aplikacja umożliwiająca sterowanie kotłami