banner

Pierwsze uruchomienie

Warunkiem uzyskania gwarancji na kocioł Pellux jest wykonanie obowiązkowego płatnego pierwszego uruchomienia, przez przeszkolonego przez NIBE-Biawar Sp. z o.o. serwisanta/instalatora.

Koszt pierwszego uruchomienia płatnego przez klienta:

  • 400 zł brutto
  • dojazd – 1,3 zł netto / km

Uruchomienie musi odbyć się koniecznie w obecności użytkownika.

Przed wezwaniem serwisanta do wykonania pierwszego uruchomienia kocioł musi być podłączony hydraulicznie, przewody od urządzeń zewnętrznych: czujników temp., pomp, regulatora pokojowego, siłowników, czujnika zewnętrznego, muszą być poprowadzone oraz wprowadzone do kotła (bez podłączania do automatyki kotła). Okablowanie może być dodatkową usługą płatną przez klienta.

Obowiązki serwisanta względem użytkownika podczas pierwszego uruchomienia:

  • podłączenie urządzeń zewnętrznych do automatyki kotła (bez prowadzenia przewodów),
  • sprawdzenie poprawności działania urządzenia, ustawienie odpowiednich parametrów do spalania i ogrzewania budynku,
  • przeszkolenie z ogólnych zasad użytkowania i obsługi kotła, odbycie przeszkolenia użytkownik potwierdza podpisem w karcie gwarancyjnej.

Obowiązki użytkownika:

  • zapewnienie pelletu w ilości umożliwiającej wykonanie uruchomienia,
  • zapoznanie się z zasadami obsługi i użytkowania kotła,
  • odesłanie do producenta podpisanej przez Użytkownika oraz Instalatora Karty rejestracyjnej i protokołu pierwszego uruchomienia.

Firma NIBE-Biawar Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwie wykonaną usługę pierwszego uruchomienia kotła przez serwisanta.

W razie niewłaściwej pracy kotła klient w pierwszej kolejności powinien skontaktować się z osobą dokonującą pierwszego uruchomienia.

Jeżeli okaże się, iż naprawa kotła podlega gwarancji, serwisant lub klient zgłasza reklamację do Producenta.

Naprawa kotła może być wykonana przez serwisanta na telefoniczne lub pisemne zlecenie, na warunkach określonych w umowie serwisowej.

Aplikacja umożliwiająca sterowanie kotłami