banner

Z przyjemnością informujemy, iż kocioł PELLUX Compact otrzymał Certyfikat Ecodesign! Nasze urządzenie poddane zostało specjalistycznym testom w Instytucie Badawczym DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE w Aarhus w Danii.

Przypominamy, iż Ecodesign jest ustanowiony zasadami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego, który jeszcze bardziej zaostrzył przepisy, wprowadzając wskaźnik sezonowej sprawności energetycznej. Urządzenia spełniające wymagania Ekoprojektu zapewniają wysoką efektywność oraz niską emisję przez cały okres eksploatacji, niezależnie czy pracują z mocą maksymalną czy obniżoną. Z punktu widzenia użytkownika oznacza to jeszcze większą sprawność kotła, komfort oraz oszczędne ogrzewanie!

Od 1 stycznia 2020 roku powyższe wymagania staną się obowiązkowe dla wszystkich urządzeń grzewczych oferowanych na rynku.

Wszystkie modele i moce kotłów PELLUX posiadają certyfikat Ecodesign oraz kwalifikują się do programu Czyste Powietrze.

Aplikacja umożliwiająca sterowanie kotłami