banner

Pellet jako ekologiczny materiał opałowy

Pellet jest wydajną i ekologiczną alternatywą dla tradycyjnych materiałów opałowych. Jest paliwem odnawialnym, powstającym w 100% z naturalnych surowców – sprasowanych pod wysokim ciśnieniem zrębków, trocin i odpadów drzewnych, bez udziału środków chemicznych i sztucznego lepiszcza. Gotowy pellet przyjmuje postać granulatu o średnicy 6-10mm i długości do kilku centymetrów. O atrakcyjności pelletu jako paliwa opałowego decyduje zerowy bilans CO2, niska zawartość wilgoci (8-12%) oraz popiołu (0,5-1,5%), który dodatkowo może być wykorzystany jako naturalny nawóz!

Wygoda i efektywność

Ze względu na właściwości energetyczne pellet zyskuje coraz większą popularność i uważany jest za najbardziej efektywne źródło energii. Jest nie tylko wydajny, ale także łatwy z transporcie, magazynowaniu. Pellet oferowany jest najczęściej w 15- lub 25-kilogramowych workach i nie wymaga składowania w specjalnym pomieszczeniu.

Normy jakościowe

Dostępny na rynku pellet może różnić się jakością, która wynika przede wszystkim z rodzaju użytego surowca oraz procesu produkcyjnego. Tylko najwyższa jakość produktu daje nam gwarancję wysokiej kaloryczności i niskiej emisji spalin. Wyróżnia się trzy klasy: A1, A2 i klasa B.

klasa A1 – jest to najwyższej klasy pellet, powstający z pni drzew oraz pozostałości drzewnych, nie poddanych obróbce chemicznej

klasy A2 – pellet produkowany jest z konarów, gałęzi, kory, a także odpadów drzewnych, nie poddawanych obróbce chemicznej

najniższa klasa B – pellet powstaje z drewna z lasów, plantacji (np. wierzba energetyczna), drewna pierwotnego, produktów ubocznych i pozostałości z przemysłu drzewnego.

Wraz ze spadkiem klasy pelletu wzrasta jego wartość odrzutu, dlatego klasa pelletu B, powstająca gównie z odpadów, jest najtańszą, ale i najmniej kaloryczną wersją tego opału. Oznacza to, że im słabszy jakościowo pellet, tym więcej ilościowo musimy go zużyć, aby ogrzać ten sam metraż. Przy dłuższym użytkowaniu nie jest on najbardziej opłacalnym rozwiązaniem. Należy również pamiętać, że jakość pelletu wpływa decydująco na sprawność kotła i jego eksploatację. Do spalania pelletu należy wykorzystać kotły pelletowe spełniające międzynarodowe normy. Zła jakość paliwa może zwiększyć awaryjność urządzenia oraz skrócić jego żywotność. Wykorzystanie dobrego jakościowo pelletu wiąże się z realnymi oszczędnościami, a także z ochroną środowiska i własnego zdrowia.

Aplikacja umożliwiająca sterowanie kotłami