banner

Na czym polega program Czyste Powietrze?

Rządowy program antysmogowy Czyste Powietrze ruszył we wrześniu 2018 roku i planowo ma potrwać do 2029 roku. Celem programu jest ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery, będących produktami spalania niskiej jakości produktów oraz użytkowania starych pieców. Zanieczyszczenia i spaliny, będące efektem działalności człowieka mieszają się z powietrzem i w ten sposób powstaje smog. Zjawiska smogowe są groźne dla ekosystemu i bardzo negatywnie oddziałują na zdrowie człowieka.

 

Jaki jest cel programu Czyste Powietrze?

 

Skutkiem oddychania zanieczyszczonym powietrzem może być pojawienie się alergii i astmy, obniżenie odporności organizmu, pojawienie się chorób układu krążenia i nowotworowych oraz wywołanie niewydolności oddechowej. Smog negatywnie wpływa także na zwierzęta, rośliny, a nawet materiały budowlane. Co więcej, użytkowanie starych kotłów nie pozwala na efektywne zarządzanie energią cieplną, co powoduje straty finansowe w budżecie domowym. Z tego powodu został opracowany program Czyste Powietrze, którego głównym celem jest ograniczenie emisji pyłów i zanieczyszczeń. Program realizowany jest poprzez przekazywanie wnioskodawcom dofinansowania na wymianę starych pieców i kotłów oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Największym zainteresowaniem program Czyste Powietrze cieczy się na Śląsku i na Mazowszu. Wnioski w ramach programu Czyste powietrze można składać do 30 czerwca 2027 roku. Pamiętamy przy tym, że program działa na zasadach refundacji. Oznacza to, że beneficjent musi najpierw we własnym zakresie zainwestować w nowy kocioł, a dopiero potem może otrzymać refundację części kosztów. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tysięcy złotych.

 

Szczegóły programu Czyste Powietrze

 

Dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze może być wykorzystane na dokonanie niezbędnej termomodernizacji budynku, czyli wykonanie efektywnej izolacji cieplnej lub na zakup nowego źródła ciepła, które będzie spełniało restrykcyjne normy unijne w zakresie klasy jakościowej. W ramach programu Czyste Powietrze można nabyć kotły na węgiel lub biomasę 5 klasy z certyfikatem EcoDesign, kotły olejowe lub gazowe, węzeł cieplny lub pompę ciepła albo ogrzewanie elektryczne. Kotły gazowe i olejowe muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, a pompy do celów grzewczych minimum A+. Dofinansowanie można również przeznaczyć na wymianę stolarki okienno-drzwiowej, instalację odnawialnych źródeł energii lub montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Możliwą formą uzyskania dofinansowania jest dotacja lub pożyczka. Maksymalna kwota dofinansowania to 53 tysiące złotych. Ostateczny koszt dofinansowania zależy od miesięcznych dochodów wnioskodawcy i może pokryć maksymalnie 90% kosztów inwestycji. Elektroniczny i papierowy nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Wniosek o dofinansowanie mogą złożyć właściciele domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych z osobną księgą wieczystą. Do końca 2019 roku, jest to także możliwe w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy posiadają pozwolenie na budowę. Warunek jest jeden, wnioskodawca musi być osobą fizyczną. Szacuje się, że ponad 3.5 miliona domów w Polsce wymaga termomodernizacji.

 

 

 

 

Aplikacja umożliwiająca sterowanie kotłami