banner

Termomodernizacja – dofinansowanie

Dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze może być wykorzystane na dokonanie niezbędnej termomodernizacji budynku, czyli wykonanie efektywnej izolacji cieplnej lub na zakup nowego źródła ciepła, które będzie spełniało restrykcyjne normy unijne w zakresie klasy jakościowej. W programie Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowe źródło domowego ciepła – w przypadku kotłów na pellet 5 klasy z certyfikatem EcoDesign, kotłów olejowych lub gazowych, węzła cieplnego lub pompy ciepła albo ogrzewania elektrycznego. Kotły gazowe i olejowe muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, a pompy do celów grzewczych minimum A+. Dofinansowanie można także przeznaczyć na wymianę stolarki okienno-drzwiowej, instalację odnawialnych źródeł energii lub montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Możliwą formą uzyskania dofinansowania jest dotacja lub pożyczka. Maksymalna kwota dofinansowania to 53 tysiące złotych. Ostateczny koszt dofinansowania zależy od miesięcznych dochodów wnioskodawcy i może pokryć maksymalnie 90% kosztów inwestycji. Elektroniczny i papierowy nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Wniosek o dofinansowanie do termomodernizacji mogą złożyć właściciele domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych z osobną księgą wieczystą.

Czyste Powietrze

Rządowy program antysmogowy Czyste Powietrze ruszył we wrześniu 2018 roku i planowo ma potrwać do 2029 roku. Celem programu jest ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery, będących produktami spalania niskiej jakości produktów oraz użytkowania starych pieców. Zanieczyszczenia i spaliny, będące efektem działalności człowieka, mieszają się z powietrzem i w ten sposób powstaje smog. Jest on groźny dla ekosystemu i bardzo negatywnie oddziałuje na zdrowie człowieka. Skutkiem oddychania zanieczyszczonym powietrzem może być pojawienie się alergii i astmy, obniżenia odporności organizmu, chorób układu krążenia i nowotworowych oraz niewydolności oddechowej. Smog negatywnie wpływa także na zwierzęta, rośliny, a nawet materiały budowlane. Co więcej, użytkowanie starych kotłów nie pozwala na efektywne zarządzanie energią cieplną, co powoduje straty finansowe w budżecie domowym. Z tego powodu właśnie został opracowany program Czyste Powietrze, którego głównym celem jest ograniczenie emisji pyłów i zanieczyszczeń. W ramach jego działania można uzyskać dofinansowanie na termomodernizację. Program realizowany jest poprzez przekazywanie wnioskodawcom dofinansowania na wymianę starych pieców na przykład na nowoczesne piece na pellet oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Największym zainteresowaniem program Czyste Powietrze cieszy się na Śląsku i na Mazowszu. Wnioski w ramach programu Czyste Powietrze można składać do 30 czerwca 2027 roku włącznie. Pamiętamy przy tym, że program działa na zasadach refundacji. Oznacza to, że beneficjent musi najpierw we własnym zakresie zainwestować w nowy kocioł, a dopiero potem może otrzymać refundację części kosztów. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tysięcy złotych.

Aplikacja umożliwiająca sterowanie kotłami