banner

Kto może skorzystać z programu „Czyste powietrze”?

Program „Czyste Powietrze” jest odpowiedzią na rosnącą świadomość ekologiczną oraz chęć korzystania z alternatywnych źródeł pozyskiwania energii, które ograniczają destrukcję środowiska. Wśród głównych celów programu wymienia się poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji uwalnianych do atmosfery zanieczyszczeń. Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie, które pokryje koszty termoregulacji budynków (wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej), wymiany starych źródeł ogrzewania na nowe i ekologiczne czy instalacji odnawialnych źródeł energii. Czy każdy może skorzystać z programu? O tym przeczytasz w dalszej części artykułu.

Kto może stać się beneficjentem programu „Czyste powietrze”?

Wśród osób, które mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”, wymienia się osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Z dofinansowania nie mogą natomiast skorzystać właściciele nowo wybudowanych budynków oraz obiektów sezonowych. Zgodnie z prawem budowlanym budynkiem jednorodzinnym określa się budynek wolnostojący lub pozostający w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, który służy do potrzeb mieszkaniowych i strukturalnie stanowi samodzielną całość.

Dofinansowanie na termoregulację lub wymianę starego pieca może wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Wysokość takiego świadczenia zależy od gminy oraz rodzaju źródła ogrzewania. Aby uzyskać zwrot kosztów na instalację kotła 5 klasy na paliwo stałe posiadającego certyfikat Ekoprojektu, należy złożyć odpowiedni wniosek we właściwym dla miejsca zamieszkania Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska lub wypełnić formularz online dostępny na rządowej stronie programu. Co ważne, w przypadku  współwłasności budynku wraz z wnioskiem o uzyskanie świadczenia beneficjent jako załącznik musi dostarczyć oświadczenie pozostałych właścicieli, wyrażających zgodę na przystąpienie do programu  Dofinansowanie na wymianę starego pieca powinno zostać rozpatrzone w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Aplikacja umożliwiająca sterowanie kotłami