banner

Kotły z certyfikatem Ecodesign. Charakterystyka

Kotły z certyfikatem Ecodesign są zgodne z założeniami dyrektywy parlamentu europejskiego czyli popularnego ekoprojektu. Dyrektywa Ecodesign dotyczy wymagań energetyczno-emisyjnych dla kotłów c.o. i wprowadza między innymi obowiązek wymiany wszystkich kotłów nieklasowych na kotły 5 klasy zgodne z normą PN-EN 303–5:2012, które emitują ponad 90% mniej zanieczyszczeń niż stare piece. Ekoprojekt jest zatem wyrazem troski o stan atmosfery, środowiska naturalnego i zdrowia wszystkich organizmów żywych.

Dyrektywa ECODESIGN i kotły 5 klasy

Dyrektywa Ecodesign wchodzi w życie 1 stycznia 2020 roku. Zgodnie z jej postanowieniami, wszystkie kotły nieklasowe muszą zostać wymienione na kotły 5 klasy, które spełniają wymagania normy PN-EN 303–5:2012. Graniczną wartością emisyjną CO2 kotłów 5 klasy z zsypem automatycznym jest 500 mg/m3, a gazowych zanieczyszczeń organicznych zaledwie 20 mg/m3. Emisja pyłów nie może być większa niż 40 mg/m3, a tlenków azotu nie powinna przekraczać 200 mg/m3 w przypadku biomasy. Dla kotłów na paliwa kopalne i z zasypem ręcznym wartości te są odrobinę wyższe. Kotły 5 klasy emitują ponad 90% mniej zanieczyszczeń niż standardowe piece bez względu na to, czy pracującą z mocą maksymalną czy obniżoną. To jednak nie wszystko.

Certyfikat Ecodesign mogą otrzymać produkty nie tylko o niskim stopniu emisji zanieczyszczeń, ale także charakteryzujące się wysoką sprawnością. Sprawność kotłów Ecodesign to minimum 90%. Wysoka wydajność kotłów ekologicznych sprawia, że pozwalają one wypracować oszczędności energetyczne na poziomie niemal 25%. Kotły Ecodesign są nie tylko ekologiczne, ale też ograniczają straty cieplne. Użytkownicy mogą dzięki temu zużywać mniej paliwa, co pozytywnie przekłada się na stan ich portfela. Certyfikat Ecodesign przyznawany jest przez akredytowane laboratoria badawcze kotłów i urządzeń grzewczych. Pamiętajmy przy tym, że wszystkie nowo sprzedawane kotły muszą być obecnie kotłami 5 klasy, ale nie każdy z nich posiada certyfikat Ecodesign.

ECODESIGN i sezonowa efektywność energetyczna

Kotły z certyfikatem Ecodesign muszą dodatkowo posiadać oznaczenie wskaźnika ηs czyli sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym. Sezonowa efektywność energetyczna to średnia sprawność użytkowa pomiędzy mocą nominalną a obniżoną. To bardzo ważny standard, wprowadzony przez normę Ecodesign. Do tej pory pod uwagę brano moc nominalną – mimo tego, że kocioł przez większość czasu pracuje z mocą obniżoną. Uśrednienie tych wartości sprawiło, że ocena efektywności energetycznej stała się bardziej miarodajna. Sezonowa efektywność energetyczna dla kotłów o mocy większej niż 20 kW nie może być mniejsza niż 77%.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że kotły 5 klasy bez certyfikatu nie muszą posiadać wskaźnika sezonowej sprawności energetycznej. Dyrektywa Ecodesign w prostym rozumieniu jest zatem zaostrzeniem przepisów normy PN-EN 303–5:2012, a etykieta energetyczna świadczy o maksymalnej efektywności kotła i czystości spalania.

Aplikacja umożliwiająca sterowanie kotłami