banner

Miło nam poinformować, że kotły na pelet drzewny PELLUX są zgodne z wymaganiami Ekoprojektu (EcoDesign).

Wymagania ekoprojektu wprowadzają w stosunku do wymagań normy PN-EN 303-5:2012 konieczność weryfikacji sezonowej efektywności i emisji zanieczyszczeń, która uwzględnia pracę kotłów przy mniejszej mocy niż nominalna. Określają również maksymalną emisją tlenków azotu. O ile wymagania normy PN-EN 303-5:2012 – potwierdzające 5 klasę energetyczną kotłó – były dobrowolne, wymagania ekoprojektu będą obowiązkowe dla wszystkich kotłów wprowadzanych do obrotu i do użytkowania od 1 stycznia 2020 r. Nasze kotły spełniają te wymagania już teraz 🙂

Zgodność z wymaganiami Ekoprojektu (EcoDesign) – PELUX 100 / 30kW

Zgodność z wymaganiami Ekoprojektu (EcoDesign) – PELLUX 100/ 20kW

Zgodność z wymaganiami Ekoprojektu (EcoDesign) – PELLUX 200 TOUCH

Aplikacja umożliwiająca sterowanie kotłami