banner

Kotły 5 klasy z certyfikatem Ecodesign

Ostatnie lata w krajach Unii Europejskiej, ale również poza nią, upływają pod znakiem nacisku na ochronę środowiska oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. W tym czasie pojawiły się nowe uchwały, rozporządzenia i wytyczne, których celem jest usunięcie z eksploatacji urządzeń smogotwórczych i zastąpienie ich odnawialnymi źródłami energii. Zanim jednak świat przestawi się na pompy ciepła, energię słoneczną czy wiatrową, niezbędne jest nieustanne doskonalenie dostępnych technologii w celu minimalizowania szkód wyrządzonych naturze. Przykładem takiego udoskonalonego rozwiązania jest zakwalifikowany do 5 klasy kocioł na pellet. Ecodesign jest certyfikatem przyznawanym takim urządzeniom, które są produkowane zgodnie ze specjalnymi wymogami i spełniają określone normy. Znajdując oznaczenie na obudowie kotła macie Państwo gwarancję, że nie tylko spełnia on wymogi kotła klasy 5, ale też wykracza poza nie jakością, trwałością i ekologicznym charakterem. Ponadto kocioł na pellet Ecodesign jest obecnie jednym z najbardziej ekologicznych urządzeń grzewczych dostępnych na rynku. Poniżej zamieszczamy więcej informacji na temat klasyfikacji kotłów.

Kotły klasy 5 – co to oznacza?

Wszystkie obecne na rynku kotły grzewcze opatrzone są obowiązkową klasyfikacją. Regulacje prawne wprowadzone od lipca 2018 roku nakładają zakaz sprzedaży kotłów klasy niższej niż 5. Kotły klasy 5 są urządzeniami spełniającymi restrykcyjne normy PN-EN 303-5:2012. Emitują kilkakrotnie mniej szkodliwych substancji do środowiska, niż kotły klasy 3, która jeszcze do niedawna była najwyższą klasą tych urządzeń.

Od 2020 roku obecna norma została zastąpiona przez dyrektywę UE – Ecodesign, która zakłada jeszcze bardziej restrykcyjne normy emisji szkodliwych związków do środowiska naturalnego. Wymagania ekoprojektu wprowadzają w stosunku do wymagań normy PN-EN 303-5:2012 konieczność weryfikacji sezonowej efektywności i emisji zanieczyszczeń, która uwzględnia pracę kotłów przy mniejszej mocy niż nominalna. Określają również maksymalną emisję tlenków azotu. O ile wymagania normy PN-EN 303-5:2012 – potwierdzające 5 klasę energetyczną kotłów były dobrowolne, wymagania ekoprojektu są obowiązkowe dla wszystkich kotłów wprowadzanych do obrotu i do użytkowania.

Jakie kotły mogą otrzymać certyfikat Ecodesign?

Dyrektywa Ecodesing jest zaostrzeniem przepisów normy PN-EN 303–5:2012, której podlegały przez lata kotły na pellet. Ecodesign to certyfikat, jaki mogą otrzymać kotły o bardzo wysokim poziomie sprawności na poziomie 90% i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń. Ważny jest m.in. próg emisji dla tlenków azotu. Ponadto, kotły muszą mieć oznaczenie wskaźnika ηs określającego sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń. Sezonowa efektywność energetyczna to średnia sprawność użytkowa pomiędzy mocą nominalną a obniżoną. Sezonowa efektywność energetyczna dla kotłów o mocy przekraczającej 40 kW nie może być niższa niż 77%. Certyfikat Ecodesign jest przyznawany przez akredytowane laboratoria badawcze kotłów i urządzeń grzewczych.

Choć 5 klasa jest najwyższą klasą kotłów, to nie każdy kocioł 5 klasy jest jednocześnie kotłem z certyfikatem Ecodesign. Kotły 5 klasy bez certyfikatu Ecodesign nie muszą mieć wskaźnika sezonowej sprawności energetycznej.

Nasze kotły spełniają restrykcyjne wymagania Ekoprojektu, zarówno w zakresie efektywności energetycznej, jak i ochrony środowiska.

Dlaczego warto wymienić stary kocioł na kocioł klasy 5 z certyfikatem Ecodesign?

Nowoczesne kotły na pellet – Ecodesign cechuje bardzo wysoka sprawność, często przekraczająca 90%, co bezpośrednio przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Zastosowanie kotła z certyfikatem Ecodesign pozwala zaoszczędzić nawet do 25% energii! Kotły tego rodzaju w maksymalny sposób wykorzystują spalane paliwo, ograniczając emisję szkodliwych substancji do minimum.

Zaletą tego rodzaju urządzeń jest również łatwość obsługi. Kocioł 5 klasy z certyfikatem Ecodesign jest praktycznie bezobsługowy. Wystarczy rozpalić go na początku sezonu i co kilka dni uzupełniać opał oraz wyczyścić z sadzy i popiołu. Wygasza się go dopiero z końcem sezonu grzewczego. Za regulację temperatury wody kotłowej odpowiada sterownik.

Wybierzcie Państwo kotły na pellet od sprawdzonego producenta

Oferujemy nowoczesne modele kotłów na pellet drzewny 5 klasy z certyfikatem Ecodesign, które doskonale sprawdzają zarówno w domach, jak i w zakładach przemysłowych. Jako producent zapewniamy gwarancję na zakupione u nas kotły. Nasi doradcy chętnie doradzą i pomogą wybrać najbardziej odpowiedni kocioł. Oprócz kotłów oferujemy dopasowane do nich podajniki oraz zasobniki na pellet. Zapewniamy fachową pomoc w doborze kotłów 5 klasy i udzielamy szczegółowych instrukcji dotyczących ich prawidłowej obsługi. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Aplikacja umożliwiająca sterowanie kotłami