banner

Akcesoria

Inwestując we własny dom, z pewnością oczekujecie Państwo po nim wygody codziennego życia i minimum pracy związanej z jego utrzymaniem. Pomimo że pewne prace trzeba w nim wykonywać, nowoczesne technologie pozwalają na ich znacznie usprawnienie, a nawet ograniczenie do niezbędnego minimum. Umożliwiają to między innymi systemy inteligentnego domu. Centralne ogrzewanie jest jedną z tych domowych instalacji, która pracuje nieustannie przez wiele miesięcy w roku. Stawiając na nowoczesne kotły na pellet Ecodesign, możecie Państwo wyposażyć Wasze urządzenia w dodatkowe akcesoria. Poniżej prezentujemy ofertę takiego wyposażenia, o które wzbogacamy nasze kotły. Polecamy bezprzewodowe termostaty pokojowe komunikujące się za pomocą fal radiowych z modułem sterującym. Urządzenia można montować w różnych pomieszczeniach domu, sprawując kontrolę nad utrzymaniem w nich stałej zadanej temperatury powietrza. Pozwala to na stworzenie odpowiednich warunków w salonie, sypialni czy pokoju dziecka, a także obniżanie jej na czas nieobecności domowników, co przyczyni się do kolejnych oszczędności.

eSTER_x40 – bezprzewodowy radiowy termostat pokojowy

Bezprzewodowy dwukierunkowy termostat pokojowy, współpracujący z zewnętrznym modułem transmisji radiowej ISM_xSMART utrzymuje zadaną temperaturę pokojową oraz transmituje informacje z regulatora głównego, informuje o poziomie paliwa w zasobniku, stanach alarmowych kotła, potrzebie czyszczenia kotła czy wartości temperatury zewnętrznej. Zapewnia całkowitą konfigurowalność menu regulatora z poziomu dowolnego pomieszczenia. Jeden sterownik kotła Pellux może obsłuzyć max. 3 termostaty/panele pokojowe. Ceny zakupu drugiego i trzeciego termostatu/panelu pokojowego do jednego kotła są niższe (brak konieczności stosowania kolejnych modułów ISM).

eSTER_x80 – bezprzewodowy radiowy panel pokojowy z funkcją termostatu

Panel pokojowy eSTER_x80 przeznaczony jest do sterowania regulatorami firmy PELLUX. Panel montowany jest w wybranym pomieszczeniu np. salonie i ma za zadanie utrzymać zadaną temperaturę w pomieszczeniu przesyłając sygnał radiowy do zewnętrznego modułu ISM_xSMART podłączonego do regulatora głównego. Zastosowanie szyfrowanej i dwukierunkowej transmisji radiowej pozwala na swobodną wymianę danych pomiędzy termostatem i regulatorem a tym samym na podgląd i edycję parametrów pracy regulatora. Panel utrzymuje temperaturę komfortową lub ekonomiczną z możliwością ustawienia indywidualnych harmonogramów dla temperatury zadanej, osobno na każdy dzień tygodnia. Jeden sterownik kotła Pellux może obsłużyć max. 3 termostaty/panele pokojowe.
Ceny zakupu drugiego i trzeciego termostatu/panelu pokojowego do jednego kotła są niższe (brak konieczności stosowania kolejnych modułów ISM).

ecoSTER Touch – przewodowy dotykowy regulator pokojowy

– panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym,
– prosty i efektywny sposób sterowania temperaturą – ustawienie harmonogramu temperatury dziennych i nocnych,
– regulacja i podgląd wszystkich funkcji kotła,
– zdalny podgląd ekranu panelu sterującego kotła lub innych paneli pokojowych,
– wybór różnych trybów pracy,
– przekazywanie informacji o alarmach,
– przekazywanie informacji o poziomie paliwa w zasobniku,
– funkcja aktualizacji oprogramowania panelu oraz modułu regulatora  poprzez kartę microSD.

ecoNET 300 – moduł internetowy wi-fi

Moduł internetowy w kotłach PELLUX umożliwia zdalny dostęp do bieżących informacji o systemie grzewczym oraz zmianę jego parametrów za pomocą każdego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową (smartfon, tablet, PC).

Możemy zwiększyć bądź zmniejszyć temperaturę centralnego ogrzewania, sterować temperaturą ciepłej wody użytkowej i modyfikować harmonogram czasu pracy kotła.

Aplikacja umożliwiająca sterowanie kotłami