banner

Zgłoszenie serwisowe

Informacje o kotle

(uzupełnij wszystkie pola)

Numer seryjny kotła*
Model kotła
Data zakupu
Opis usterki
Data wystąpienia awariiDane użytkownika

(uzupełnij wszystkie pola)

Imię i nazwisko
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
E-mail
Telefon


Dane firmy instalacyjnej

(uzupełnij wszystkie pola)

Nazwa firmy
Telefon


Osoba zgłaszająca SerwisantInstalatorUżytkownik

Oświadczam, iż zapoznałem się z dostarczonymi wraz z kotłem warunkami gwarancji i w pełni je akceptuję.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę NIBE-BIAWAR SP. Z O. O. z siedzibą w Białymstoku, al. Jana Pawła II 57, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO, w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji zgłoszenia lub do odwołania zgody. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aplikacja umożliwiająca sterowanie kotłami