banner

Zgłoszenie serwisowe

  Informacje o kotle

  (uzupełnij wszystkie pola)

  Numer seryjny kotła*
  Model kotła
  Data zakupu
  Opis usterki
  Data wystąpienia awarii  Dane użytkownika

  (uzupełnij wszystkie pola)

  Imię i nazwisko
  Ulica
  Nr domu
  Miejscowość
  Kod pocztowy
  E-mail
  Telefon


  Dane firmy instalacyjnej

  (uzupełnij wszystkie pola)

  Nazwa firmy
  Telefon


  Osoba zgłaszająca SerwisantInstalatorUżytkownik

  Oświadczam, iż zapoznałem się z dostarczonymi wraz z kotłem warunkami gwarancji i w pełni je akceptuję.
  Zapoznałem się z informacją zawartą w Polityce Prywatności, dotyczącą celów i sposobów przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących uprawnieniach.
  Wyrażam zgodę na udostępnienie Autoryzowanym Serwisantom Nibe-Biawar sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu email i adresu montażu urządzenia w celu realizacji zgłoszenia serwisowego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zgłoszenia serwisowego.

  Aplikacja umożliwiająca sterowanie kotłami