banner

Jak uzyskać dofinansowanie na wymianę starego pieca?

Jeśli chcesz wymienić swój stary piec lub zamontować nowe źródło ciepła, jednak nie stać cię na tak dużą inwestycję, skorzystaj z rządowego programu „Czyste Powietrze”. Ma on na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, ochronę środowiska, a także bardziej efektowne zarządzenie energią. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w programie „Czyste Powietrze” jest spełnianie przez nowy kocioł odpowiednich wymagań oraz spełnienie przez beneficjentów określonych progów dochodowych. Wniosek o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła składać należy do właściwych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Teraz można złożyć wniosek o dofinansowanie także w pełni elektronicznie bez wychodzenia z domu za pośrednictwem e-wniosku. Dofinansowanie uzyskać można w dwóch wersjach:

  • wersji podstawowej,
  • wersji podwyższonej.

Decydując się na zakup kotła Pellux masz gwarancję, że będzie spełniał on wymogi programu, czyli będzie służył do ogrzewania pomieszczeń lub do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody, jednocześnie posiadając certyfikat 5 klasy oraz spełniając wymagania Ekoprojektu. A czym różni się wersja podstawowa dofinansowania od podwyższonej? Sprawdź w naszym wpisie!

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać dotację na wymianę kotła w wersji podstawowej?

Beneficjentem dotacji na wymianę kotła w wersji podstawowej może stać się każda osoba fizyczna, będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lub wyodrębnionego w nim lokalu mieszkalnego z osobną księgą wieczystą. Roczny dochód Beneficjenta nie może przekraczać 100 000 zł. Taki beneficjent może starać się o dotację albo o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Dofinansowanie w wersji podstawowej wynosić będzie do 100% faktycznie poniesionych kosztów wymaganego audytu energetycznego oraz do 30% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu kotła na pelet drzewny.

W przeliczeniu na złotówki dofinansowanie wynosić będzie do 25 000 złotych i zostanie wypłacone w całości lub w maksymalnie trzech częściach, po przedstawieniu przez Beneficjenta dokumentów, potwierdzających zrealizowanie przedsięwzięcia w całości lub części. Kwota trafi na rachunek bankowy Beneficjenta w terminie 30 dni. Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego natomiast obejmuje wyłącznie część kredytu wykorzystaną na koszty kwalifikowane. Warunkiem jej wypłaty jest wypłata Beneficjentowi kredytu przez bank.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać dotację na wymianę kotła w wersji podwyższonej?

Beneficjentami dotacji na wymianę starego pieca w wersji podwyższonej mogą być natomiast osoby fizyczne, będące właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z osobną księgą wieczystą. W gospodarstwie wieloosobowym przeciętny miesięczny dochód na jednego członka nie może przekraczać 1400 zł, w jednoosobowym 1960 zł. W przypadku starania się o dotację podwyższoną beneficjent może ubiegać się o dotację i dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. W ramach dofinansowania podwyższonego udziela się także pożyczek dla gmin, jako uzupełnienia finansowania dla Beneficjentów.

W wersji podwyższonej dotacja wynosi do 100% faktycznie poniesionych kosztów wymaganego audytu energetycznego oraz do 60 % kosztów przedsięwzięcia obejmujących demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Jest to 32 000 złotych. Warunkiem przyznania dotacji jest przedłożenie wniosku o dofinansowanie i zaświadczenia. Dotacja jest wypłacana w całości lub w maksymalnie trzech częściach po przedstawieniu przez Beneficjenta dokumentów, potwierdzających zrealizowanie przedsięwzięcia w całości lub części. Pieniądze trafią na rachunek bankowy Beneficjenta w terminie 30 dni. Ubiegając się o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego wnioskodawca powinien złożyć wniosek o dofinansowanie w banku równocześnie z wnioskiem o kredyt. Dotacją objęta będzie wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane i zostanie wypłacona po przedstawieniu dokumentów, potwierdzających zrealizowanie całości przedsięwzięcia oraz po udzieleniu Beneficjentowi kredytu przez Bank. Pieniądze zostaną wypłacone na konto w ciągu 30 dni.

Pożyczka dla gminy natomiast udzielana jest ze środków udostępnianych przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW z przeznaczeniem na pożyczki dla Beneficjentów. Powinny być one udzielane na warunkach nie mniej korzystnych niż te, na jakich gmina uzyskała pożyczkę z WFOŚiGW.

Warto zatem starać się o dodatkowe środki na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na nowy kocioł Pellux, aby móc cieszyć się ekologicznym i czystym ciepłem w swoim domu!

Aplikacja umożliwiająca sterowanie kotłami