banner

Jak uzyskać dofinansowanie na nowy kocioł?

W dzisiejszych czasach zmagamy się z globalnym problemem skażenia środowiska. Degradacja ekosystemu, którego cząstką są także ludzie, postępuje w zastraszającym tempie, co w efekcie może stać się przyczyną katastrofy ekologicznej. Aby zapewnić przyszłym pokoleniom zdrowe warunki do życia, musimy zacząć działać już teraz! Ważkim problemem jest obecnie smog, na który wpływ ma spalanie w piecach niskiej jakości węgla oraz odpadów. Niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia substancje powstające podczas spalania takich materiałów przedostają się do atmosfery i zatruwają powietrze, którym oddychamy każdego dnia. Najgroźniejsze są związki metali ciężkich, tlenki węgla i tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór oraz rakotwórcze dioksyny.

Aby wyeliminować ten problem i pozbyć się duszącego smogu, jak najwięcej użytkowników powinno decydować się na wymianę pieców starej generacji na nowe, ekologiczne urządzenia grzewcze. Jednym z takich proekologicznych działań, które ma na celu zredukowanie poziomu zanieczyszczenia powietrza, jest dofinansowywanie przyznawane na wymianę pieców.

Czym jest program Czyste Powietrze i kto może z niego skorzystać?

Najważniejszym celem programu Czyste Powietrze jest ograniczenie emisji szkodliwych dla środowiska produktów spalania. Możesz z niego skorzystać, jeżeli zamierzasz przeprowadzić termomodernizację swojego domu albo chcesz wymienić stary piec na ekologiczny kocioł pelletowy. Przystępując do tego programu, możesz uzyskać refundację części poniesionych kosztów. Pomoc może przybrać formę dotacji albo pożyczki. Jej wysokość nie może przekroczyć 90% kosztów inwestycji, a to, ile pieniędzy uda Ci się uzyskać, zależy od Twojego miesięcznego dochodu. Aby skorzystać z tej formy pomocy, Twój roczny dochód nie może przekraczać 100 000 zł.

Z programu Czyste Powietrze mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne (spółdzielnie, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe i fundacje). Dofinansowaniem objęte są kotły z certyfikatem Ecodesign gwarantującym najwyższą efektywność energetyczną i ekologiczne rozwiązania.

Z jakich innych programów można korzystać?

Oprócz rządowego programu Czyste Powietrze zainteresowani wymianą starego pieca mogą skorzystać z programów antysmogowych realizowanych przez poszczególne gminy. Kwota dofinansowania jest w tym wypadku uzależniona od wybranego źródła ogrzewania oraz od gminy. Może wynieść od 1 do 40 000 zł. Programami prowadzonymi przez gminy mogą być objęte kotły gazowe, urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, a także kotły na biomasę (np. kotły na pellet).

Żeby uzyskać tego typu dofinansowanie, należy najpierw prawidłowo wypełnić wniosek, podpisać go, dołączyć do niego wszystkie wymagane załączniki i złożyć te dokumenty w urzędzie gminy. Następnie koniecznie trzeba zgodzić się na wizytę kontrolerów z Urzędu Miasta, którzy podczas swojej wizyty sprawdzą, czy w domu funkcjonuje piec starego typu. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy. Teraz trzeba zrealizować zaplanowaną inwestycję, a po jej zakończeniu złożyć do gminy wniosek rozliczeniowy z załączonymi wszystkimi fakturami za wykonane usługi oraz zakupione urządzenia. Dotacja zostanie wypłacona dopiero po zakończeniu całej inwestycji.

Aplikacja umożliwiająca sterowanie kotłami