banner

Jak uzyskać dofinansowanie do kotła?

Państwo w ramach walki ze smogiem od kilku lat kontynuuje program wymiany tradycyjnych pieców na ekologiczne kotły grzewcze. Obecnie dofinansowanie do kotła jest jedną z najczęściej udzielanych dotacji przez państwo. Jeśli zatem planują Państwo wymianę źródła ciepła, mogą Państwo sprawdzić w swojej gminie, czy udziela dotacji na ten cel.

Historia dotacji w liczbach

W roku 2017 poszczególne miasta w Polsce wydały ze swoich środków na dotacje związane z wymianą kotłów od 50 tys. do 90 mln zł. Od 2018 r. zadeklarowano podniesienie kwot dotacji w ramach programu antysmogowego.

Dofinansowania do kotła to najczęściej dotacje

Dofinansowanie do pieca najczęściej udzielane jest w formie dotacji. Warunkiem jaki trzeba spełnić jest złożenie odpowiednie dokumentacji oraz likwidacja pieca węglowego. Konieczny będzie także zakup ekologicznego kotła grzewczego. Mogą to być kotły gazowe, na biomasę, pellet czy inne źródła ciepła wykorzystujące energię odnawialną.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie do kotła?

O dotację na piec mogą się ubiegać właściciele lokali mieszkalnych czy nieruchomości, czyli osoby fizyczne, także osoby, które w lokalu mieszkalnym prowadzą działalność gospodarczą. Mogą to być także najemcy lokali komunalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe, jeśli ich członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.

Od czego zależy dotacja?

Wysokość dotacji jest zależna od czynników takich jak: rodzaj kotła oraz środki jakimi dysponują dane miasta czy gminy, które na dane rok z góry mają ustalone limity kwot przeznaczanych na ten właśnie cel oraz ustalają maksymalną kwotę dotacji, która może się wahać od 40 do 100 proc. inwestycji.

Dofinansowanie do kotła

W ramach dofinansowania do kotłów grzewczych średnio mogą Państwo liczyć na zwrot 50 proc. kosztów związanych z wymianą ogrzewania.

Ceny kotłów wahają się od 5 tys. zł do nawet 30 tys. zł. i są zależne od rodzaju kotła. Starając się o dofinansowanie warto wiedzieć, że niektóre urzędy w gminach mają możliwość pomocy przy wypełnianiu i rozliczaniu wniosku. Przy pozyskaniu dofinansowania do kotła może pomóc też firma, w której planujemy go zakupić. W urzędzie gminy uzyskamy także informację, czy dofinansowania są udzielane i jeżeli tak, to na jakich warunkach. W kolejnym kroku należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi przez gminę załącznikami dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub danej nieruchomości, który wynika z prawa własności (lub użytkowania wieczystego). Niezbędny będzie też kosztorys inwestycji, który uwzględni demontaż dotychczasowego kotła i montaż nowego źródła ciepła. Jeśli gmina wyrazi zgodę na pokrycie części inwestycji warto zachowywać wszelkie rachunki, które będą niezbędne do późniejszego rozliczenia się z urzędem.

Wsparcie finansowe prowadzone jest również przez wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSIGW) w ramach programu Czyste Powietrze.

Aplikacja umożliwiająca sterowanie kotłami