banner

Dofinansowanie na kotły pelletowe

Instalacja ekologicznego ogrzewania i wymiana starych kotłów na nowe jest dotowana przez państwo w ramach programu zwrotu kosztów eksploatacyjnych. W niektórych gminach już od 2019 roku będzie obowiązywał całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Takie działania mają na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania obejmuje przede wszystkim kotły na pellet, czyli granulat z biomasy.

Co musisz wiedzieć o dofinansowaniu na kotły pelletowe?

  1. Jaki jest cel dofinansowania? Dofinansowanie na kotły pelletowe funkcjonuje w ramach programu antysmogowego Czyste Powietrze, którego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych dla ekosystemu produktów spalania. Program działa na zasadach refundacji części kosztów, poniesionych przez inwestora na przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub wymianę starych pieców i kotłów. Dofinansowanie przeznaczane jest w formie dotacji lub pożyczki w maksymalnej kwocie 90% kosztów inwestycji. Kwota dofinansowania uzależniona jest od miesięcznego dochodu.
  2. Co obejmuje dofinansowanie? Dofinansowanie obejmuje kotły olejowe, gazowe lub na paliwo stałe 5 klasy. Oznacza to, że można uzyskać dofinansowanie na kotły pelletowe tylko, jeżeli mamy do czynienia z kotłem na pellet 5 klasy wg normy EN 303-5:2012. Kotły na pellet 5 klasy są energooszczędne, a ich sprawność dochodzi do 92%. Spełniają restrykcyjne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i nie przekraczają granicznych wartości emisji zanieczyszczeń. Warto zwrócić uwagę na produkty z certyfikatem EcoDesign. Kotły na biomasę to rozwiązanie najtańsze w eksploatacji, a opał pochodzenia roślinnego jest neutralny dla środowiska.
  3. Kto może skorzystać z dofinansowania? Dofinansowanie na kotły pelletowe przysługuje osobom fizycznym oraz spółdzielniom, fundacjom i wspólnotom mieszkaniowym. Z dofinansowania nie mogą skorzystać osoby, które są w trakcie budowy nowego domu – przeznaczone jest ono na wymianę starych kotłów. Dofinansowanie uzyska osoba, która zlikwiduje stary piec węglowy i zakupi nowe, proekologiczne urządzenie grzewcze. Dofinansowanie jest wypłacane po skończeniu prac i zaakceptowaniu wniosku rozliczeniowego. Zasady przyznawania dotacji mogą różnić się w zależności od gminy.
  4. Jak uzyskać dofinansowanie? Dofinansowanie na kotły pelletowe uzyskuje się na podstawie złożenia wniosku do urzędu gminy wraz z wymaganymi załącznikami. Kontrolerzy z Urzędu Miasta sprawdzą, czy rzeczywiście jesteśmy właścicielami starego kotła. Kolejnym etapem jest podpisanie umowy o dofinansowanie. Następnie jest czas na realizację inwestycji, a po jej zakończeniu pozostaje już tylko złożyć wniosek rozliczeniowy wraz z fakturami za wykonane usługi i zakup urządzenia. Pamiętajmy, że wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem inwestycji, a przedsięwzięcie rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy!

Aplikacja umożliwiająca sterowanie kotłami