banner

Dofinansowanie na kotły pelletowe

Instalacja ekologicznego ogrzewania i wymiana starych pieców na nowe, między innymi kotły pelletowe, jest dotowana przez państwo w ramach programu zwrotu kosztów eksploatacyjnych. Od niedawna w niektórych gminach mamy do czynienia z całkowitym zakazem palenia węglem i drewnem. Takie działania mają na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania obejmuje przede wszystkim kotły na pellet, czyli granulat z biomasy.
Dofinansowanie na kotły pelletowe funkcjonuje w ramach programu antysmogowego Czyste Powietrze, którego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych dla ekosystemu produktów spalania. Program działa na zasadach refundacji części kosztów, poniesionych przez inwestora na przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub wymianę starych pieców i kotłów. Dofinansowanie przeznaczone jest w formie dotacji lub pożyczki w maksymalnej kwocie 90% kosztów inwestycji. Kwota dofinansowania uzależniona jest od miesięcznego dochodu. Dofinansowanie obejmuje kotły olejowe, gazowe lub na paliwo stałe 5 klasy. Oznacza to, że w ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie na kotły pelletowe tylko, jeżeli mamy do czynienia z kotłem posiadającym certyfikat Ekoprojektu. Są one energooszczędne, a ich sprawność dochodzi do 92%. Spełniają restrykcyjne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i nie przekraczają granicznych wartości emisji zanieczyszczeń. Dlatego warto zwrócić uwagę na kotły na pellet EcoDesign. Kotły na biomasę to rozwiązanie najtańsze w eksploatacji, a opał pochodzenia roślinnego jest neutralny dla środowiska.

Kto i jak może uzyskać dofinansowanie do kotłów?

Dofinansowanie na kotły pelletowe w ramach programu Czyste Powietrze przysługuje osobom fizycznym oraz spółdzielniom, fundacjom i wspólnotom mieszkaniowym. Z dofinansowania nie mogą skorzystać osoby, które są w trakcie budowy nowego domu – przeznaczone jest ono na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła. Dofinansowanie uzyska osoba, która zlikwiduje stary piec węglowy i zakupi nowe, proekologiczne urządzenie grzewcze. Dofinansowanie jest wypłacane po zakończeniu prac i zaakceptowaniu wniosku rozliczeniowego. Zasady przyznawania dotacji mogą różnić się w zależności od gminy. Dofinansowanie na kotły pelletowe uzyskuje się na podstawie złożenia wniosku do urzędu gminy wraz z wymaganymi załącznikami. Kontrolerzy z urzędu miasta sprawdzą, czy dana osoba rzeczywiście jest właścicielem starego kotła. Kolejnym etapem jest podpisanie umowy o dofinansowanie. Następnie jest czas na realizację inwestycji, a po jej zakończeniu pozostaje już tylko złożyć wniosek rozliczeniowy wraz z fakturami za wykonane usługi i zakup urządzenia. Pamiętajmy, że wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem inwestycji, a przedsięwzięcie rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy!

Aplikacja umożliwiająca sterowanie kotłami