banner

Czym właściwie jest pelet?

W prawie dotyczącym ogrzewania wprowadzane są coraz większe restrykcje, które ograniczają sprzedaż niskiej jakości kotłów oraz nieekologicznych paliw. Jest to jeden z powodów, dla których w ostatnich latach kotły na pelet zyskały na popularności. Ten rodzaj paliwa ma również bardzo wysoką wydajność. W tym wpisie odpowiemy na pytanie, czym jest pelet, na jakie rodzaje i klasy się dzieli oraz dlaczego jest tak chętnie wybierany.

Z czego produkuje się pelet?

Pelet jest paliwem w postaci granulatu o kształcie sprasowanych wałków wielkości 6-8 mm i maksymalnej długości 30 mm. Produkuje się go z biomasy, czyli sprasowanych pod wysokim ciśnieniem produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej oraz powiązanych gałęzi przemysłu, które łatwo ulegają rozkładowi. Wyróżnia się kilka rodzajów:

  • pelet drzewny z trocin, zrębek i innych odpadów drzewnych;
  • pelet agro ze słomy, siana, biomasy roślin energetycznych;
  • pelet z łusek słonecznika;
  • pelet z innych odpadów.

Pod względem przeznaczenia można go podzielić na dwie grupy. Pelet przemysłowy wykonuje się m.in. ze słomy. Za jego pomocą ogrzewa się budynki użyteczności publicznej oraz przemysłowej. Pelet stosowany w gospodarstwach domowych to przeważnie pelet drzewny. Produkuje się go z odpadów pochodzących z tartaków, stolarni i zakładów drzewnych. Muszą one jednak być pozbawione zanieczyszczeń chemicznych i mineralnych.

Ekologiczność i ekonomiczność

Pelet to  bardzo wydajne paliwo, ponieważ jego wartość energetyczna wynosi średnio 19500 kJ/kg przy zawartości popiołu 0,5%. Kaloryczność 2 kg peletu odpowiada kaloryczności 1 l oleju opałowego. Oczywiście zależy to również od kotła na pelet oraz dostawcy paliwa. Zaleca się stosować pelet certyfikowany, np. DIN PLUS lub EN PLUS o wysokiej klasie od sprawdzonego sprzedawcy. Każdy certyfikowany pelet powinien posiadać odpowiednie oznaczenie. Do zastosowań komercyjnych i domowych według standardu EN PLUS wyróżnia się:

  • klasę właściwości A1 – najwyższej jakości pelet o wysokich parametrach spalania i niskiej ilości popiołu oraz azotu. Używa się go do kotłów i pieców w gospodarstwach domowych,
  • klasę właściwości A2 – pelet stosowany w większych instalacjach;
  • klasę właściwości B – pelet, który może powstać z nieprzetworzonego chemicznie drewna użytkowego. Nie zawiera metali ciężkich i związków chlorowcoorganicznych w ilości większej niż wartości w typowym oryginalnym materiale lub większej niż wartości typowe dla kraju pochodzenia.

Jakość peletu zależna jest od materiału wykorzystywanego do produkcji. Surowce drzewne muszą uwzględniać normę ISO 17225-2 jako surowiec do produkcji peletu drzewnego. Pelet to również najczystsze paliwo na świecie, ponieważ w wyniku fotosyntezy emisja dwutlenku węgla wynosi 0%. Podczas spalania nie wytwarza substancji smolnych, które zanieczyszczają powietrze. Niska ilość popiołu sprawia, że można go usuwać raz na kilka dni. Nie ma przy tym tylu zanieczyszczeń jak przy paleniu drewna czy węgla. Czystość i wygoda dotyczą również transportu i przechowywania. Pelet przeważnie sprzedawany jest w workach, więc łatwo go się transportuje. Nie generuje zbyt dużo brudów i pyłów. Trzeba jednak przechowywać go z dala od wilgoci.

Aplikacja umożliwiająca sterowanie kotłami